tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Opis

Geneza powstawania Katedry Mikrobiologii

    Katedra Mikrobiologii i Immunologii, powstała jako Zakład Mikrobiologii i można przyjąć, że była już rejestrowana w pierwszych dokumentach opracowanych w styczniu 1986 roku przez prof. dr hab. Alinę Hłyńczak, która była Dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego (US) od lutego 1986 do sierpnia 1987 roku. Oficjalnie jako jednostka dydaktyczna jest powołana jako Zakład Mikrobiologii w 1987r. w ramach Instytutu, kiedy Dyrektorem Instytutu Biologii w ramach Wydziału Biologii był prof. dr hab. Jan Kępczyński (09.1987-09.1990). Zajęcia dydaktyczne ta jednostka rozpoczęła w semestrze letnim roku akademickiego 1989/1990 na IV roku Biologii przedmiotem Mikrobiologia, a przesunięcie tego przedmiotu z III roku studiów, spowodowane było brakiem samodzielnego pracownika z zakresu mikrobiologii, bo dopiero od 1989r. kierownictwo tegoż zakładu powierzono ówczesnemu dr hab. Wiesławowi Deptule. Od końca 1990 roku z uwagi na rozwiązanie Instytutu Biologii już na Wydziale Biologii i Nauk o Morzu, wszystkie Zakłady zostały przemianowane w Katedry i od tego czasu Katedra Mikrobiologii funkcjonowała jako samodzielna jednostka w obrębie Wydziału, a po dołączeniu Instytutu Kultury Fizycznej, działała jako Katedra Mikrobiologii w obrębie Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP). W 1996 roku ze względu na fakt uprawiania immunologii jako podstawowego kierunku badawczego, jednostka zmieniła nazwę na Katedrę Mikrobiologii i Immunologii WNP. Tą jednostką od 1.02.1989r. kieruje prof. dr hab. Wiesław Deptuła, który przyjęty został do pracy jako dr hab. na etat adiunkta na pół etatu w okresie 01.06.1988-31.01.1989 i od 01.02.-31.06.1989 na cały etat. Na początku istnienia Zakładu Mikrobiologii kadrę tworzyli: mgr Paweł Łoczewski (01.06.1985 – 30.09.1994), dr Brygida Więcław (01.10.1987-28.02.1990) i mgr Danuta Mierzyńska (01.10.1987 -30.09.1989). Kolejnym pracownikiem, którego zatrudniłem w Zakładzie była Jolanta Polus - zatrudniona na etacie technicznym (29.01.-10.12.1989). W kolejnych latach skład personalny ulegał zmianom. Po odejściu mgr Danuty Mierzyńskiej i dr Brygidy Więcław (do Katedry Anatomii i Antropologii WNP), szeregi pracowników naukowych zasilili: mgr Dorota Ćmikiewicz – początkowo jako asystent stażysta, a następnie jako asystent (01.10.1989-30.09.1994), mgr Dorota Górecka – początkowo jako asystent stażysta, a następnie jako asystent (01.10.1989-30.09.1994) oraz mgr Katarzyna Polak – jako asystent stażysta w roku akademickim 1992/1993. W tym okresie jako kadra techniczna byli zatrudniani w Zakładzie i Katedrze Mikrobiologii mgr Beata Tokarz-Deptuła (16.09.1989-30.09.1994), Danuta Sawa (11.12.1990 – 30.11.1991), Agata Kulińska (od 03.09.1990 i obecnie ma od 2004 roku mgr biologii), mgr Barbara Zaorska (01.09.1994 – 30.11.1997) i Halina Kosna (10.12.1990-30.04.2005). Po odejściu mgr Doroty Ćmikiewicz, mgr Doroty Góreckiej, mgr Katarzyny Polak, asystentami w Katedrze byli mgr Dorota Stapf (01.10.1993 – 30.09.1996), mgr Cezary Mojzyk (01.10.1994 – 301.09.1997) i obecnie dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła (od 01.10.1994- 31.10.1998 - asystent, od 01.11.1998- 30.06.2011 – adiunkt i od 1.07.2011 prof. US). Również od 1.09.1995 roku  został zatrudniony dr Michał Stosik, który w 1995r.  "zrobił" habilitację, a w 2002r. otrzymal tytuł profesora i od tego 2002r. do 30.09.2006r. pracował na etacie prof. nadzwyczajnego. Po odejściu mgr Doroty Stapf i mgr Cezarego Mojzyka, na etacie asystenta zatrudnieni zostali mgr Małgorzata Pawlikowska (01.10.1997-30.09.2003 - asystent, od 01.10.2003 – adiunkt i obecnie), mgr Marek Matusiak – początkowo jako asystent stażysta w roku akademickim 1997/1998, a następnie asystent (01.10.1998-31.12.1999), mgr Anna Nahurska (01.10.1999 – 30.06.2006 - asystent, od 06.2006 dr n.biol.), dr Beata Hukowska (01.10.2000- 31.01.2007 - asystent, od 01.02.2007 adiunkt, od 12.06.2014 adiunkt ze stopniem dr. hab., a obecnie od 01.11.2015r. prof. US), mgr Piotr Nowaczyk (01.11.2005-30.09.2007, a od 09.2007 dr n.biol.) i dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej (01.10.2005-31.12.2008 - asystent, od 01.01.2009 adiunkt, od 15.05.2014 adiunkt ze stopniem dr hab., a obecnie od 01.10.2015r. prof. US). W latach 1.02.2002-15.08.2011 w Katedrze zatrudniony był na pełnym II etacie prof. dr hab. Józef Kur oraz  od 1.10.2009 do 30.09.2014 na I pełnym etacie prof. dr hab. Lidia Brydak  i od 1.10.2012 do 30.09.2014 prof. dr hab. Alicja Wegrzyn (etat naukowy). Wśród pracowników technicznych nastąpiły rotacje i obecnie kadrę tworzą wspomniana wcześniej mgr Agata Kulińska, Ewa Gieda (od 01.12.1997 i obecnie), Elżbieta Molenda (03.01.2000 -31.12.2013) i mgr Anna Gustaw-Kowalczyk (od 02.05.2005 i obecnie). Ponadto po uruchomieniu studiów doktoranckich na WNP w Katedrze studia odbywały następujące osoby: obecnie dr Piotr Nowaczyk (01.10.2004-31.10.2005), mgr Joanna Sawicka (01.10.2004 – 30.06.2005 - doktorantka i dr n. biol. Instytutu Maxa Plancka w Niemczech, a obecnie docent w Szwecji), mgr Katarzyna Karkuszewska (01.10.2006-31.01.2007), mgr Tomasz Uss (01.10.2006-30.09.2007) oraz mgr Magdalena Kaczmarczyk (01.10.2007-31.12.2007) i dr Joanna Śliwa-Dominiak (01.10.2007- do obecnej chwili, choć od 1.10.2008 ma etat asystenta, a od 1.10.2011 adiunkta) i mgr Agata Mękal (od 1.10.2010- 30.09.2011). Studia doktoranckie w naszej jednostce odbyła mgr Joanna Działo (od 1.10.2008r., a która po obronie pracy doktorskiej 6.02.2014 w dniu 28.02.2014 odeszła z Katedry, mgr Alicja Trzeciak –Ryczek (od 1.10.2010, która po obronie doktoratu 15.10.2014 z dniem 1.10.2015 przeszła na etat adiunkta. Mgr Natalia Matoszka była na studiach doktoranckich w okresie od 1.10.2011 do 30.09.2012). Także od 1.10.2007  dr Anna Wierzbicka-Woś odbyła studia doktoranckie pod patronatem prof. dr hab. Józefa Kura i po obronie 10.11.2011r.  z dniem 01.10.2011r. przeszła na etat asystenta, a od 1.10.2012r na etat adiunkta, na którym obecnie pracuje.


Struktura i jej przemiany

1986/87 – powołanie Zakładu Mikrobiologii w ramach Instytutu Biologii Wydziału Biologii US

1990 – powołanie Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii i Nauk o Morzu

1996 - zmiana nazwy jednostki z Katedry Mikrobiologii na Katedra Mikrobiologii i Immunologii w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych.

2011 – Wydzielono z Katedry, dwie Katedry - Katedrę Mikrobiologii i Katedrę Immunologii w obrębie Wydziału Biologii (uprzednio Wydziału Nauk Przyrodniczych), które funkcjonują od stycznia 2012.


    Absolwenci – od roku 1991 do roku 2016 prace magisterskie w Katedrze obroniło 207 osób. Wśród absolwentów naszej jednostki obecna prof. US dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, dr Małgorzata Pawlikowska-Warych, dr Alicja Trzeciak-Ryczek, mgr Magdalena Malinowska, mgr Paulina Czupryńska i mgr Agata Kulińska są naszymi pracownikami oraz wiele osób pracuje naukowo na innych uczelniach jak i placówkach badawczych oraz w laboratoriach za granicą oto przykłady (listę podano chronologicznie co do czasu podjęcia pracy za granica i w kraju):

1. dr Piotr Hadaczek – pracuje na etacie naukowym w Uniwersytecie w Pensylwanii (USA) (obecnie jako menadżer w USA)

2. dr Józefowska Beata – przedstawiciel naukowy w międzynarodowej korporacji zajmującej się promocją nauki – Ottawa (Kanada)

3. mgr Konarkowski Michał - pracownik naukowi w laboratorium mikrobiologii i genetyki molekularnej - Little Rock w stanie Arkansas (USA)

4. mgr Ponimasz Karolina – pracownicy naukowi w laboratorium mikrobiologii i genetyki molekularnej - Little Rock w stanie Arkansas (USA)

5. mgr Bojanowska Maja - pracuje w laboratorium krwiodawstwa w Brukseli (Belgia)

6. dr Sawulski Przemysław – pracownik naukowy Uniwersytetu w Dublinie (Irlandia)

7. dr Beata Stosik – pracownik naukowy Uniwersytetu w Universität des Saarlandes w Saarbrücken (Niemcy), a obecnie koncern naukowo-produkcyjny (USA)

8. dr Joanna Sawicka – doktorantka i pracownik naukowy w laboratorium Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics w Niemczech, a obecnie w instytucji naukowej na etacie docenta (Szwecja)

9.mgr Przemysław Wysocki - pracownik laboratoryjny (Anglia)

10. dr Arkadiusz Zupok – doktorant i pracownik naukowy w laboratorium Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics w Niemczech

11. dr Ewelina Sokołowska – doktorant i pracownik naukowy w laboratorium Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics w Niemczech

12. dr Dorota Cmikiewicz - adiunkt PUM Szczecin

13. dr Marcin Lener - adiunkt PUM Szczecin

14. dr Andrzej Ossowski - pracownik naukowy PUM Szczecin

15. dr Marta Klak - pracownik naukowo-techniczny PUM Szczecin


Koło naukowe

   Studenckie Koło Naukowe/ Ruch Naukowy patrz zakładka Koło Naukowe www.us.szc.pl/knmi/

Wyszukiwarka

Kalendarz

kwiecień 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić