tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Doktoraty i habilitacje

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych


Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.


Doktoraty


Stopnie doktora nadane przez Wydział Biologii US.


Rok 2012

1. mgr Magdalena Szenejko - „Ocena zmienności fenotypowej i genomowej różnych form wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)" promotor: prof. dr hab. Maciej Rogalski; recenzenci: dr hab. Anna Kryszak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2. mgr Dorota Anna Kawczuga – „Ocena wskaźników peroksydacji lipidów, parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi bydła w zależności od stanu fizjologicznego" promotor: dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US, recenzenci: dr hab. inż. Helena Zakrzewska U zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr hab. Ryszard Skrzypek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

3. mgr Marta Umiastowska - „Flora roślin naczyniowych i jej przemiany w zachodniej części Pojezierza Drawskiego" promotor: dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US; recenzenci: prof. em. Janina Jasnowska, prof. dr hab. Adam Zając (Uniwersytet Szczeciński)

4. mgr Agata Leońska-Duniec - „Identyfikacja molekularna i analiza filogenetyczna pełzaków termofilnych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego" promotor: prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak; recenzenci: prof. dr hab. Ewa Przyboś-Razowska (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN), dr hab. Lidia Kołodziejczyk (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

5. mgr Paulina Król - „Rola jasmonianu metylu  w rozwoju grzybów z rodzaju Alternaria i Fusarium oraz w indukcji odporności pomidora na te patogeny" promotor: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska; recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Marcin Horbowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

6. mgr Katarzyna Królaczyk - „Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego" promotor: dr hab. Katarzyna Kavetska, prof. ZUT; recenzenci: prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

Rok 2011

1. mgr Anna Kalinka - „Genomowe zmiany u mieszańców pszenno-żytnich” promotor: prof. dr hab. Stanisława Rogalska; recenzenci: prof. dr hab. Maria Krzakowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2. mgr inż. Ewa Filip - "Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksapolidalnejTriticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS (PCR-DNA)"
promotor: prof. dr hab. Stanisława Rogalska; recenzenci: prof. dr hab. Daniela Gruszecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Bolesław Salmanowicz (Instytut Genetyki Roślin PAN)

3. mgr Joanna Śliwa-Dominiak - „Badania bakteriologiczno-wirusologiczne wód śródmiejskiego jeziora miasta Szczecin" promotor: prof. dr hab. Wiesław Deptuła; recenzenci: Józef Kur (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Michał Stosik (Uniwersytet Zielonogórski)

4. mgr Anna Wierzbicka-Woś - „Produkcja i charakterystyka zaadoptowanych do zimna β-D-galaktozydaz" promotor: prof. dr hab. Józef Kur; recenzenci: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Józef Kur (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński)

5. mgr Mariola Janiak - „Wpływ treningu na metabolizm energetyczny erytrocytów i układ peroksydazy glutationowej w erytrocytach koni rasy kłusak amerykański" promotor: dr hab. Maria Suska, prof. US; recenzenci: dr hab. Maria Brzezińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. inż. Helena Zakrzewska  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)


 

Rok 2010

1. mgr Anna Maria Łabęcka - „Cykl płciowy zawleczonych gatunków małży: Anatonta woodiana (Lea, 1834), Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) oraz Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) (Mollusca: Bivalvia) z kanału zrzutowego wód pochłodniczych Elektrowni „Dolna Odra”, promotor: prof. dr hab. Józef  Domagała; recenzenci: dr hab. Elżbieta Żbikowska ( Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. AP ( Akademia Podlaska)

 

Rok 2009

1. mgr Robert Nowak – „Badanie apoptozy wywołanej działaniem wybranych leków przeciwnowotworowych w komórkach nowotworowych o oporności wielolekowej”

2. mgr Ewelina Łukaszewska – „Endoreplikacja jądrowego DNA u buraka (Beta vulgaris L) – znaczenie biologiczne i praktyczne

3. mgr Dorota Musielak – „Ekstensywne sposoby użytkowania wybranych fitocenoz Łąk Skoszewskich, jako forma ich czynnej ochrony”

4. mgr Eliza Miłek – „Wypas koni jako czynnik ekologiczny kształtujący fitocenozy trawiaste”

5. mgr Marcin Wilhelm – „Spontaniczne procesy rozwoju roślinności na obszarach poeksploatacyjnych torfowisk typu bałtyckiego”

6. mgr Anna Bucior – „ Produkcja pierwotna toni wodnej Zalewu Szczecińskiego (Wielkiego Zalewu) w latach 2004-2006

 

Rok 2008

1. mgr Adam Rzemieniecki – „Biologia dojrzewania i biotechnologia rozrodu wybranych gatunków ryb jesiotrowatych w wodach podgrzanych”

2. mgr Paulina Niedźwiedzka – „Profil immunologiczny oraz zjawisko apoptozy u królików zakażonych eksperymentalnie szczepami wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease) o odmiennych cechach biologicznych

3. mgr Dorota Kostrzewa-Nowak – „Wpływ redukcyjnej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych i ich analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o odporności wielolekowej”

4. mgr Piotr Sadanowicz – ‘Unerwienie kloaki kury domowej”

 

Rok 2007

1. mgr Justyna Piękna-Grochala – „Fizjologiczne i biochemiczne podstawy matrykondycjonowania nasion wybranych gatunków roślin warzywnych”

2. mgr Małgorzata Adamska – „Wykrywanie i analiza DNA Anaplasma phagocytophilum i Bartonella sp. u zwierząt łownych i kleszcza pospolitego Ixodes ricinus z północno – zachodniej Polski”

3. mgr Piotr Nowaczyk – „Zjawiska immunologiczne, apoptoza oraz badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej królików immunizowanych wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome)”

4. mgr Agnieszka Maciejewska – „Analiza filogenetyczna i polimorfizm genetyczny u Paramecium jenningsi”

5. mgr Magdalena Achrem – „Studia kariologiczne rodzaju Secale”

6. mgr Lucyna Kurczuk – „Charakterystyka morfologiczna i histologiczna obustronnych hybrydów łososia (Salmo salar L., 1785) i troci (Salmo trutta m. trutta L., 1758) w rzecznym okresie ich życia”

7. mgr Beata Hukowska-Szematowicz – „Charakterystyka immunologiczno-genetyczna wybranych szczepów wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease)”

8. mgr Anna Nahurska - „Analiza mikrobiologiczna wód wybranych jezior śródmiejskich miasta Szczecina”

9. mgr Sylwia Zielińska – „Rola giberelin, kwasu abscysynowego oraz etylenu w kiełkowaniu i konwersji somatycznych zarodków w kulturach in vitro Medicago sativa L.”

 

Rok 2004

1. mgr Piotr Dąbkowski – „Charakterystyka peryfitonowych zespołów zwierzęcych występujących na podłożach foliowych w kanałach o zróżnicowanej termice Elektrowni ”Dolna Odra””Habilitacje

 

Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Wydział Biologii US.


Rok 2013

1. dr Zbigniew Sobisz - „Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego"

Rok 2012

1. dr Beata Wodecka - Cykl publikacji pt.: „Doskonalenie metod wykrywania DNA i identyfikacji gatunków z rodzaju Borrelia"

2. dr Tomasz Hetmański – „Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia"

3. dr Zofia Sotek - „Distribution patterns, history, and dynamics of peatland vascular plants in Pomerania (NW Poland)"

4. dr Małgorzata Stasińska - „Macrofungi  of raised and transitional bogs of Pomerania"

5. dr Katarzyna Dziewulska - „Charakterystyka nasienia i wartość biologiczna plemników ryb z rodzaju Salmo"

6. dr Renata Piwowarczyk – "Phytogeographic, syntaxonomic and hosts problems of the genus Orobanche (Orobanchaceae) in Poland"

 

Rok 2011

1. dr Małgorzata Pilecka-Rapacz - Dynamika zarażenia helmintami przewodu pokarmowego troci (Salmo trutta m. trutta L.) i łososi (Salmo salar L.) Pomorza na tle cyklu życiowego tych ryb"

2. dr Marianna Soroka - Characteristics of mitochondrial DNA of unionid bivalves (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)

 

Rok 2010

1. dr Beata Tokarz-Deptuła - „Immunity phenomena in rabbits infected with the RHD virus (rabbit haemorrhagic disease)”

 

Rok 2009

1. dr Beata Krawczyk – “Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej – opracowanie, optymalizacja izastosowanie w mikrobiologii”

2. dr Andrzej Zawal - "Morphological characteristics of water mite larvae of the genus Arrenurus Duges, 1834, with notes on the phylogeny of the genus and an identification key” 2008. Zootaxa 1765: 1-75

 

Rok 2006

1. dr Dariusz Wysocki – "Awifauna legowa lasu bukowego w Puszczy Bukowej pod Szczecinem"

 

Rok 2004

1. dr Maria Suska – „ Metabolizm energetyczny erytrocytów koni w wieku od 4 – 48 miesięcy”

2. dr Agnieszka Popiela – „Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (northwest Poland)”

Wyszukiwarka

Kalendarz

luty 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić