tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Informacje dla studentów

Dydaktyka

Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

Przedmioty realizowane w 2016/2017

                                                              

BIOLOGIA – studia I stopnia

1. Mikrobiologia IIr (15+40), sem letni        

2. Immunologia III r (10+25), sem zimowy    

 

BIOLOGIA – studia II stopnia

1.Choroby zakaźne ludzi i zwierząt- najnowsze dane (10+15), sem. Zimowy

2.Mikrobiologia szczegółowa II r., Sem.letni, (5+10)

                                                                                                             

OCHRONA i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – studia licencjackie

1.Mikrobiologia środowiska (15+30), IIIr.,   Od X.2017

 

BIOTECHNOLOGIA – studia licencjackie I0

1.Mikrobiologia z wirusologią, IIr.,   (15+45h), sem letni

2.Immunologia, IIIr., (15+30h), sem zimowy

3.Mikrobiologia przemysłowa, IIIr., (30+30h), sem letni

BIOTECHNOLOGIA – studia II0

1.Mechanizmy i diagnostyka zakażeń bakteryjnych i wirusowych Ir., (15+15h) sem letni

2.Metody inżynierii genetycznej w metagenomice, (blok IIIB), II rok, sem. letni (15+15)

 

MIKROBIOLOGIA – studia I stopnia

1.Bakteriologia z wirusologią (30+60) sem letni

2.Mikrobiologia przemysłowa, IIr., (30+30h), sem zimowy

3.Genetyka drobnoustrojów IIr., (30+30h), sem letni

4.Immunologia IIr., (30+30h), sem letni

5.Zarządzanie jakością laboratoriów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IIIr, (15+15) (blok wybieralny IIIA), sem. zimowy                                    

6.Mykologia kliniczna, IIIr., (15+45), sem. zimowy

7.Diagnostyka zakażeń IIIr., (30+30h), sem. zimowy

8.Drobnoustroje w ochronie środowiska, IIIr., sem.zimowy (15+30),

9.Ekologia drobnoustrojów IIIr., sem letni (15+45),

10.Seminarium dyplomowe, III r., sem zimowy+ letni,

11.Pracownia dyplomowa, IIIr., sem. zimowy+letni,

MIKROBIOLOGIA – studia II stopnia

1.Diagnostyka zakażeń II, Ir, (sem. zimowy)

2.Epidemiologia chorób zakaźnych, Ir., 30h ćw. (sem. zimowy)

3.Metody specjalistyczne w diagnostyce (sem. letni) Ir., 95h            

4.Pracownia magisterska (6/8), I r.,

5.Seminarium magisterskie (6/8), Ir.,

6.Czynniki prokariotyczne w środowisku wodnym jako zagrożenie zdrowia człowieka (do wyboru), sem. letni, Ir., 15+15,

7.Techniki immunologiczne oparte o metody molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej (do wyboru III A), sem zimowy, IIr., 15+15,

8.Najnowsze dane z mikrobiologii (chlamydie, bakteriofagi, wirofagi), Wykład monograficzny Ir, sem. zimowy

9.Pracownia magisterska (6/8 oraz 6/8), II r.,

10.Seminarium magisterskie (6/8 oraz 6/8), IIr.,

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

1.Podstawy mikrobiologii (sem. zimowy), II r,  10+10

2.Podstawy immunologii (sem. letni), IIr., 10+10

 

BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI – studia II stopnia

1.Immunologia sądowa, II r, (15+15), sem. zimowy [do wyboru]

 

Studia III stopnia

1.Seminarium doktorskie

2.Język angielski w biologii

3.Wykład „Immunologia i czynniki zakaźne” – przedmiot do wyboru

 

II. Inne Uczelnie poza US

1.Mikrobiologia

2.Mikrobiologia środowiskowa

3.Higiena i epidemiologia

4.Parazytologia

5.Ekologia

6.Ekologia i zarządzanie

7. Socjobiologia

8. Immunologia, biologia i genetyka


Problematyka badawcza

1. badanie zjawisk odpornościowych (odporność wrodzona i nabyta) u królików w eksperymentalnych zakażeniach wirusem RHD i chlamydialnych, z uwzględnieniem apoptozy i genów kodujących cytokiny, w tym interleukiny pro i przeciwzaplane, a także ich okreslanie ilościowe. Immunotypizacja tych wisrusów RHD i chlamydii  oraz analiza filogenetyczna i analiza zmienności różnych szczepów tego wirusa RHD i jego „odmian” np. RHDVa, RHDV2, pochodzących z różnych rejonów świata (genotypizacja wirusa RHD)

2.badania mikrobiologiczne środowiska wodnego szczególnie jezior śródmiejskich, z uwzględnieniem bakterii "sanitarnych" i "grup fizjologicznych" oraz bakteriofagów FRNA, FDNA i somatycznych, a także jako jedyna placówka  w Polsce chlamydii środowiskowych

3. badania teoretyczne dotyczące opisu najnowszych osiągnięć z zakresu immunologii, w tym także immunologii infekcyjnej oraz wirusologii (wirofagi, wirusy olbrzymie) oraz domeny Archea, a także roli mikroRNA w fizjologiii i stanach patologicznych (zakażeniach)

4. badania dotyczące poszukiwania enzymów o aktywności B-galaktozydaz zaadoptowanych do zimna wyizolowanych ze środowiska i izolacja DNA metagenomowego z próbek środowiskowych m.in. gąbki morskie, osadów oceanicznych, gleby oraz przygotowywanie bibliotek metagenomowych i przeszukiwanie ich pod katem aktywności enzymatycznej, a także izolacja szczepów środowiskowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Inne

Istniejące od ponad 25 lat Koło Naukowe Mikrobiologów stwarza szanse dla studentów prowadzenia badań i ich publikacji. Nadto  studenci w czasie studiów na kierunku Biotechnologia i Mikrobiologia mogą odbywać praktyki w laboratoriach diagnostycznych  z tym że dodatkowo na kierunku Mikrobiologia studenci w latach 2014-2015 brali udział w grancie UE pt."Mikrobiologia w praktyce" a w latach 2016-2017 w grancie UE pt."Mikrobiologia w praktyce - staże dla studentów kierunku Mikrobiologia", w ramach których nie tylko odbywali praktyki przez 3 miesiące w najlepszych laboratoriach diagnostycznych w Polsce, ale także uzyskiwali 3 podstawowe certyfikaty konieczne w pracy w laboratoriach diagnostycznych.

Opiekun Koła: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, mgr  Paulina Czupryńska,

konsultant naukowy - dr hab. n. biol. Beata Tokarz-Deptuła – prof. US

A) Rozpoczęcie działalności:1988/99

B) Liczba członków Koła roku akademickim 2016/2017: 28

C) Tematy badawcze:

- badania zjawisk odpornościowym w zakażeniu wirusem RHD

- badania  flory bakteryjnej i wirusów bakteryjnych FRNA, FDNA i somatycznych w jeziorkach śródmiejskich miasta Szczecina

- badania metodami biologii molekularnej zakażeń wirusowych (RHDV) oraz rejestracja genów dla wybranych cytokin (interlukin) i czynników wzrostu ważnych w przebiegu zakażenia królików RHDV.

Wyszukiwarka

Kalendarz

kwiecień 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić