tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Życiorys Prof. dr hab. Wiesława Deptuły

DEPTUŁA Wiesław, Mieczysław ur.22.VI.1949 r. Dęby na Kurpiach, studia Wydział Wet. AR Lublin (1974), dr (1979), hab. (1988), prof. tytularny n. wet. (1995), etat prof. nadzw. Uniw. Szczecin. (US) (1991) i zwyczajnego (1999), stypendysta Univ. Bristol (Anglia) i Univ. Med. Vet. Koszyce (Czechosłowacja – obecnie Słowacja). Przebieg pracy: AR Lublin Wydz. Wet. - asystent i starszy asystent (1974-79r.), Zakład Higieny Wet. w  Gorzowie - Państw. Inst. Wet. w Puławach - kierownik i adiunkt (1979-1986r.), Woj. Szpital Zespolony w  Gorzowie - organizator i kierownik Zakładu Badań na Zwierzętach  Lab.   (1986-89r.), organizator i    kierownik Zakładu Mikrobiologii (1989r.) i  Katedry Mikrobiologii (1990r.) Wydziału Biologii i Nauk o Morzu (WBiNoM) US oraz Katedry Mikrobiologii i Immunologii (1996r.) Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP) US, a obecnie Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii (WB) US (2012r.), Prodziekan WBiNoM US 1989-90r. i Dziekan WNP 2000-2002r. Status zawodowy: Kierownik Zakładu, a obecnie Katedry na WB US, Przedstawiciel i pełnomocnik Rektora US ds. współpracy z Komitetem Badań Naukowych (KBN) i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (MNiSW) od 2000-2005r., a od 2006-2012r. przedstawiciel Rektora US ds. współpracy m.in. z MNiSW, Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), Narodowym Centrum Nauki (NCN); Prezes Klubu Uczelnianego AZS US od 2002r., Członek Zarządu Środowiskowej Organizacji AZS Szczecin od 2011. Wykładowca m.in. mikrobiologii, immunologii,  epidemiologii, ekologii drobnoustrojów i genetyki drobnoustrojów oraz bioterroryzmu w US oraz wykładowca m.in. mikrobiologii, immunologii, higieny, socjobiologii, zdrowia menadżera, bioterroryzmu, zagrożeń cywilizacyjnych, ekologii i promocji zdrowia w kilku wyższych szkołach w kraju. Działalność społeczna: działacz ZSP i AZS Lublin1968-1974r., przewodniczący pracowników pomocniczych na Wydz. Wet. AR Lublin1975-1979r., członek Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US 1992-1998r., w tym 1995-1998 przewodniczący tejże Komisji i członek tego związku, członek Senatu US w latach 1995-2016 (oprócz lat 2003-2005), w tym przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki (2005-2008), współorganizator życia naukowego w US , w tym uzyskanie praw habilitacyjnych dla WNP US (2002), organizator i współtwórca wielu grantów inwestycyjnych dla US oraz wielu grantów badawczych i inwestycyjnych dla Katedry, m.in. z FNP, KBN, MNiSW, NCN; współorganizator Kierunku Biotechnologia WNP US i specjalizacji Diagnostyka Laboratoryjna na WBiNoM i WNP US oraz organizator kierunku Mikrobiologia na WNP (obecnie WB) i kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wydz. Humanistyczny US, inicjator i postulator powołania Wydziału Teologicznego w US. Członkostwo PAN: Członek Komitetu Biologii – Komisji Badań Morza (1994-1999r.), Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych – Komitetu Genetyki Człowieka  i Patologii Molekularnej (1994r.-2006r.), Komitetu Nauk Medycznych.- Oddział Gdańsk - Szczecin od 1994r., Komitetu Narodowego PAN ds. Współpracy z Międzynarodową Radą ds. Wiedzy  o Zwierzętach Laboratoryjnych (International Council for Laboratory Animal Science – ICLAS) (1996-2006r.), Komitetu Ekosfery PAN – Oddział Szczecin (1995-2008r.), Komisji Immunoprofilaktyki Komitetu Immunologii (1999-2003r.) oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN od 2003r. Towarzystwa naukowe: Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW) (1974-2013r.), Polskiego Towarzystwa Immunologicznego (PTI) obecnie Polskiego Towarzystwa Immunologii  Klinicznej i Doświadczalnej (PTIDiK) od 1976r., Członek Zarządu Głównego (ZG) PTIDiK od 1997-2006r. i 2009-2011r., a od 2011-2014r. Kom. Rewizyjnej ZG PTIDiK, Przew. PTIDiK – Oddział  Szczecin 1999 - 2005r. oraz od 2010-IV.2017r., Przew. Pol. Tow. Mikrobiol. (PTM) Oddział Szczecin 1992-2000r., a od 2010-2013r. Vice Przewod. tego Towarzystwa, Członek Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego (1995-2001r.), Europ. Tow. Wirusol. Klinicznych i Europ. Tow. Immunol. od 1996/1997r., Założyciel i członek Komisji Rewizyjnej, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki od 2009r. Rady Redakcyjne: Ed.”Centr. Eur. J. Immunol.” od 1996 r., „Zeszytów Naukowych AR w Szczecinie,  s. Zootechnika” (2006-2010r.), a od 2000-XII.2016r. Redaktor rubryki pt.„Warto wiedzieć” „Przeglądu Uniwersyteckiego US” oraz Ed. „Adv. Agricul. Sci” (2011-2013r.), Działalność ekspercka: Ekspert PTIDiK w zakresie wet. immunologii  infekcyjnej od   1993r.,Członek Senatu US od 1995r. i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki US (2005-2008r.), Członek Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Szczecinie (2006- 2010r.), Członek Komisji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków "Chrońmy antybiotyki" od 2005r., Recenzent panelowy w MNiSW projektów badawczych (2007-2010r.), Ekspert Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów  Biobójczych (2007-2012r.) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. programów badawczych (2008-2010r.), Członek Rady Gospodarki, Innowacji i Technologii przy Urzędzie Marszałkowskim w  Szczecinie (2008-2011r.), Ekspert Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2008-2011r.), Członek Zespołu Kierunkowego ds. Jakości i Programów Kształcenia WNP i WB US w Szczecinie dla kierunku Mikrobiologia od 2011r. a od 2013r. Przewodniczący tego zespołu, recenzent projektów badawczych NCN od 2011-2016r., recenzent projektów badawczych NCBR od 2013-2017r. Dorobek naukowy: (XII 2016r.) autor i współautor 6 książek (podręczników), w tym pierwszych podręczników w Polsce z zakresu immunologii zwierząt tj.„Zarys immunologii ssaków” – Wyd. UJ 1988r. i „Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt” – Wyd. PWN 1999/2000r., 11 skryptów, 5 broszurek i redakcja 6 wydawnictw zwartych (książki) i 4 inne (wspomnienia) oraz 986 publikacji naukowych (bez książek, skryptów, broszurek i innych) w tym 455 prac oryginalnych i przeglądowych, 262 doniesień krajowych, 61 doniesień zagranicznych, jak też 208 prac popularno-naukowych z zakresu immunologii, wirusologii i chlamydiologii oraz ochrony środowiska (mikrobiologia wody) i biologii eksperymentalnej, publikowanych m. in. Eur.J. Immmunol. (USA), Int. Immunol (USA), Infection Immunity (USA), Scand. J.Immunol. (Szwecja), Immunology Letters (Anglia), Vet. Immunol. Immunopath. (USA), Arch. Microb. (Germany), Arch. Ital. Biol. (Włochy), J. Dairy Sci. (USA), J. Animal Sci. (USA), Acta Vet Brno (Czechy), Vet.Med. Praga (Czechy), Acta Vet. Beograd (dawna Jugosławia), J. Appl. Genet. (Polska), Acta Biochem. Pol. (Polska), Cent. Eur. J. Biol. (Polska), Ann. Agric. Env. Med. (Polska), Pol.J.Env.Studies (Polska), Pol. J.Vet. Sci. (Polska), Cent. Eur. J. Immunol. (Polska), Bull. Vet. Inst. Pulawy (Polska), Medycyna Wet. (Polska), Pol. J. Microbiol. (Polska), Adv. Clin. Exp. Med. (Polska), Post. Hig. Med. Dośw.(Polska), Post. Biol. Kom. (Polska), Post. Mikrobiol. (Polska), Alergia Astma Immunol. (Polska), za które wyróżniany jest, co roku od 1992 roku, nagrodami indywidualnymi lub zespołowymi JM Rektora US za osiągnięcia naukowe  Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne: wykazanie roli procesu fagocytozy granulocytów w zakażeniach wirusowych u zwierząt, wykazanie roli Chlamydia trachomatis, typowego zarazka dla ludzi w zakażeniach u bydła i opisanie profilu immunologicznego u nich, opisanie immunotypów wśród wirusa pomoru królików (RHD) oraz Chlamydia sp., w tym wykazanie po raz pierwszyw  kraju (2016) występowania chlamydii środowiskowych; współtwórca  szkoły immunologicznej w Polsce, w tym weterynaryjnej, wychowawca 1 profesora, 5 doktorów habilitowanych oraz promotor i (lub) kopromotor 11 doktorów i 207  magisterów, a także recenzent 12 samodzilenych pracowników nauki, w tym 4 profesorów oraz 15 doktorów. Odznaczenia: Laureat w Plebiscycie Głosu Szczecińskiego „Nieprzeciętni 99 Szczecina, Pomorza Zachodniego i Kraju”, Medal US, Medal Senatu RP, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Odona Bujwida, Medal „Centaur Lubuski”, Honorowa Odznaka Pro Scientia Veterinaria, Medal im. ks. dr Jana Dzierżonia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal. im. Ludwika Hirszfelda, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, II miejsce w Kategorii osobowośc roku "Kultura, nauka i sport", w Plebiscycie Głosu Szczecińskiego - Człowiek Roku 2016. (na dzień 31.12.2016r.)

Wyszukiwarka

Kalendarz

kwiecień 2021
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić